Medlemmarna i arbetsgruppen: Armi Aarni, Ranja Alanko, Sari Eilola, Marion Fields, Saija Holm, Maarit Lankinen, Ulla Lempiäinen, Petra Malin, Susanna Partio, Rosa Puhakainen-Mattila, Leena Nikula, Miira Niska, Hannele Tallqvist och Tuija Tikkanen.

Bakgrundsstöd gavs av Förbundet för mänskliga rättigheter, Finlands FN-förbund, Amnestys finländska sektion, Kvinnosaksförbundet Unionen och Maailma.net. Brädspelet utvecklades med hjälp av utrikesministeriets stöd för informationsverksamhet.)

För spelets grafiska design stod grafikern, konstpedagogen Outi Virtanen.

För nätspelets tekniska utförande stod Outi Virtanen och Otto Toivakka.

Nätspelet har producerats med stöd av Finlands FN-förbund.

Kontakt:
Finlands FN-förbund
Töölöntorinkatu 2 B,
FIN- 00260 Helsinki
tel. +358 9-231 50 500
e-mail: toimisto (at) ykliitto.fi

hahmot1
hahmot1